duminică, 27 aprilie 2014

EDIŢIA A II-A CONCURSULUI "EROUL DIN FAMILIA MEA"

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”SUBFILIALA  MANGALIAORGANIZEAZĂ EDIŢIA A II-A CONCURSULUI "EROUL DIN FAMILIA MEA"

OCAZIONAT DE SĂRBĂTORIREA „ZILEI ÎNĂLŢĂRII ŞI A EROILOR” (JOI 29 MAI  2014)
I.Scopul concursului:
-         Cunoaşterea, preţuirea şi mediatizarea faptelor eroice legate  de marile momente istorice ale Dobrogei, ţinutul românesc dintre Dunăre şi mare: Războiul de Independenţă, Războaiele Balcanice, Primul şi Al Doilea Război Mondial, Revoluţia din Decembrie  1989, teatrele de operaţiuni Kossovo, Irak, Afganistan
-         Aprecierea justă şi recunoştinţa faţă de eroii neamului, mai mult sau mai puţin cunoscuţi
      -  Publicarea lucrărilor  într-o antologie, „Eroul din familia mea
II.Colaboratori: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A VETERANILOR DE RĂZBOI DIN ROMÂNIA-FILIALA MANGALIA, FILIALA MANGALIA A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE, FILIALA MANGALIA A „LIGII NAVALE ROMÂNE”, COMPLEXUL CULTURAL „CALLATIS”
III.Participanţi:  locuitori ai municipiului Mangalia
III.           Condiţii de participare:
a.     prezentarea unei lucrări de 2 – 5 pagini, în Word, font de 12, cu interval de 1 1/2 rânduri, fie compunerea artistică (amintire, evocare, portret, povestire, versuri etc.), publicistică (interviu, medalion, reportaj etc.) sau ştiinţifică (schiţă biografică, eseu vizând contribuţia acestuia  la  derularea unui fapt istoric contemporan etc.);
b.    - ilustraţii diverse, ca anexe, având la bază copii de pe documente ale epocii: portrete, fotografii de grup, fotografii din timpul celor două războaie mondiale, fotografii de la diverse ceremonii militare, inclusiv de decorare a unor militari, acte militare (brevete, ordine de serviciu, foi de drum, scrisori din timpul războiului, cărţi poştale, legitimaţii, acte doveditoare ale deţinerii unor medalii, decoraţii, ordine, comunicate privind decesul eroului respectiv primite de la autorităţile militare), extrase din presă etc.
IV.           Premii. a.Sume în bani pentru primele trei lucrări şi următoarele trei menţiuni; b. Diplome eliberate de către A.N.C.E. „Regina Maria”, Filiala Constanţa; c. Participarea gratuită la una din excursiile în Bulgaria (Balcic, Caliacra, Dobrici, Turtucaia)


V.Activitatea de premiere: miercuri, 28 mai 2014, orele 18,00,  la Cercul Militar Mangalia
VI.Înscrierile vor avea loc în perioada 19 mai – 23 mai 2014, astfel:
a.     Prin poştă, cu data ştampilei în intervalul amintit, pe adresa: Profesor E.C.Ninu, A.N.C.E. - „Regina Maria”, str. Oituz, nr. 3, Mangalia, judeţul Constanţa
b.    Prin e-mail: emil_corneliu@yahoo.fr
Pentru detalii suplimentare, apelaţi la nr. de telefon:    0755076667 

joi, 17 aprilie 2014

Poezie "Cimitirul din Dobrici" de Emil-Corneliu Ninu

Cimitirul din Dobrici


de Emil-Corneliu Ninu           
Cine, oare, tulbură somnul

celor îngemănaţi cu glia ?

            Să fie pasul nostru,
ce abia atinge solul ?

            O, Doamne, dă-mi
foşnetul moale al aripilor de îngeri,
spre a le mîngîia crucile
crescute din pămînt !
           
            Tu, cunoscutule,
tu, necunoscutule,
ţineţi-vă de mînă, dincolo,
în lumea umbrelor
şi daţi, o, daţi
moneda trecerii
unui luntraş tăcut,
cu pecetea muţeniei,
de atîta veneraţie !

            Ali, Johan, Ivan sau Ion,
egali în faţa aceluiaşi Dumnezeu,
despuiaţi de păcatul uciderii
între voi, oamenii,
cît de strîns v-aţi topit
într-o caldă şi chtonică îmbrăţişare,
încît chiar Timpul,
Marele, Veşnicul,
se prosternează cu sfială
înainte-vă !


CONTRIBUŢIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ACTIVE LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, EDUCAŢIEI ŞI CULTURII ÎN MANGALIA

(Intervenţie ţinută cu ocazia Simpozionului ’’Armata şi societatea. Rolul factorului militar în procesul de dezvoltare a localităţii Mangalia’’, derulat de “Ziua Rezervistului”, pe 30.05.2013, la “Cercul Militar” Mangalia)

                de profesor E.C.Ninu    

`` Motto: “…Blazonul Armatei este cel pe care îl fac să strălucească militarii … !”
Mangalia, localitatea  cu cea mai veche istorie urbană a ţării (întemeiată, ca cetate grecească, de către coloniştii greci din Heracleea Pontică, în sec. al VI-lea a.Chr., după Histria, dar înaintea Tomisului), a beneficiat, de-a lungul timpului, de un statut cu totul şi cu totul aparte, dată fiind şi poziţia sa strategică, geografică. Ea şi-a dovedit din plin atributele sale de forţă militară (a se avea în vedere rolul avut în perioada macedoniană, a lui Alexandru Macedon sau a lui Lisimah, unul dintre căpitanii de corabie ai primuli fiind din Callatis, apoi, locul pe care-l ocupa în cadrul ligii unor cetăţi pontice, disputa pentru hegemonie cu Tomisul, conflictul cu Imperiul Roman, când forţa sa începe să scadă), politică-economică (agricultura cerealieră şi viticolă, prelucrarea metalelor, creşterea vitelor, industrie textilă, baterea unei monede proprii, împrumutul acordat cetăţii Histria, bază de aprovizionare tentantă pentru armatele bizantină, bulgară, otomană, anglo-franceză, germană etc., staţiune balneo-climaterică ş.a.), culturală (putându-se aminti acea perioadă antică, în care învăţaţi ai locului, ca Istros sau Dionisos Callatianul au făcut fala celebrei biblioteci din Alexandria, sau celebrele statuete de tip Tanagra, sau „Cultul Cavalerului Trac”, sau mormântul „Reginei din Neptun”,  sau celebrul papirus, unic în această parte a Europei, numeroasele şcoli, de care amintea călătorul turc Evlia Celebi, în sec. al XVII-lea), religioasă (cu o basilică creştină şi posibilitatea existenţei unor episcopi, înmormântaţi aici, cu cea mai veche biserică ortodoxă din această parte a Dobrogei, construită în  a doua jumătate a sec. al XIX-lea, având hramul „Sf. Nicolae”, din păcate demolată, dar şi cu cel mai vechi monument de cult islamic din ţară, bijuteria arhitectonică care este „Geamia Esmahan-Sultan”, la care veneau în hagialâc, începând cu sfârşitul  sec. al XVI-lea, credincioşii musulamani săraci) etc., etc.